Giá HOOK hôm nay

Trung bình (24h)
22,329 VND
Thấp nhất (24h)
21,873 VND
Cao nhất (24h)
23,152 VND
Khối lượng 24h
2,644,079.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,166,674.7 USD
Vốn hóa thị trường
133,235,560.69 USD

Hooked Protocol HOOK/VND

23,183 VND
+4.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HOOK
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:05 (UTC +7)
Tín hiệu