Giá HOOK hôm nay

Trung bình (24h)
23,930 VND
Thấp nhất (24h)
22,503 VND
Cao nhất (24h)
24,937 VND
Khối lượng 24h
9,758,082.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,746,242.39 USD
Vốn hóa thị trường
129,651,741.81 USD

Hooked Protocol HOOK/VND

24,549 VND
+1.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HOOK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:08 (UTC)
Tín hiệu