Giá ID hôm nay

Trung bình (24h)
0.72 USD
Thấp nhất (24h)
0.57 USD
Cao nhất (24h)
0.77 USD
Khối lượng 24h
21,141,198.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,832,179.79 USD
Vốn hóa thị trường
338,052,933.74 USD

SPACE ID ID/USD

0.67 USD
-12.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ID
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:11 (UTC)
Tín hiệu