Giá ID hôm nay

Trung bình (24h)
0.7704 USD
Thấp nhất (24h)
0.7482 USD
Cao nhất (24h)
0.7826 USD
Khối lượng 24h
4,699,182.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,847,708.79 USD
Vốn hóa thị trường
416,351,670.58 USD

SPACE ID ID/USD

0.7566 USD
-0.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ID
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:17 (UTC +7)
Tín hiệu