Giá ID hôm nay

Trung bình (24h)
19,218 VND
Thấp nhất (24h)
18,690 VND
Cao nhất (24h)
20,341 VND
Khối lượng 24h
5,783,281.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,136,203.87 USD
Vốn hóa thị trường
410,311,314.73 USD

SPACE ID ID/VND

19,858 VND
+6.24% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ID
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:49 (UTC)
Tín hiệu