Giá ID hôm nay

Trung bình (24h)
18,567 VND
Thấp nhất (24h)
17,782 VND
Cao nhất (24h)
19,383 VND
Khối lượng 24h
13,058,632.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,997,971.55 USD
Vốn hóa thị trường
367,888,055.66 USD

SPACE ID ID/VND

19,070 VND
+2.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ID
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:00 (UTC)
Tín hiệu