Giá INJ hôm nay

Trung bình (24h)
25.28 USD
Thấp nhất (24h)
23.85 USD
Cao nhất (24h)
27.16 USD
Khối lượng 24h
63,428,123.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
51,679,869.84 USD
Vốn hóa thị trường
2.5b USD

Injective Protocol INJ/USD

27.07 USD
+5.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá INJ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:37 (UTC)
Tín hiệu