Giá INJ hôm nay

Trung bình (24h)
706,118 VND
Thấp nhất (24h)
690,667 VND
Cao nhất (24h)
718,270 VND
Khối lượng 24h
22,814,118.64 USD
KL Trung bình 10 ngày
23,699,474.88 USD
Vốn hóa thị trường
2.57 tỷ USD

Injective Protocol INJ/VND

711,183 VND
+0.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá INJ
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:34 (UTC +7)
Tín hiệu