Giá INJ hôm nay

Trung bình (24h)
28.24 USD
Thấp nhất (24h)
27.57 USD
Cao nhất (24h)
29.1 USD
Khối lượng 24h
37,515,067.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
23,178,108.17 USD
Vốn hóa thị trường
2.58 tỷ USD

Injective Protocol INJ/USD

27.81 USD
-1.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá INJ
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:54 (UTC +7)
Tín hiệu