Giá INJ hôm nay

Trung bình (24h)
743,772 VND
Thấp nhất (24h)
722,072 VND
Cao nhất (24h)
765,756 VND
Khối lượng 24h
26,350,893.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
48,092,195.24 USD
Vốn hóa thị trường
2.64b USD

Injective Protocol INJ/VND

738,248 VND
-2.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá INJ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:07 (UTC)
Tín hiệu