Giá IOTA hôm nay

Trung bình (24h)
6,180 VND
Thấp nhất (24h)
5,861 VND
Cao nhất (24h)
6,442 VND
Khối lượng 24h
9,291,390.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,107,582.03 USD
Vốn hóa thị trường
759,155,006.03 USD

IOTA IOTA/VND

6,278 VND
+2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:09 (UTC)
Tín hiệu