Giá IOTA hôm nay

Trung bình (24h)
5,621 VND
Thấp nhất (24h)
5,524 VND
Cao nhất (24h)
5,719 VND
Khối lượng 24h
2,295,872.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,761,932.54 USD
Vốn hóa thị trường
702,124,727.81 USD

IOTA IOTA/VND

5,554 VND
-2.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:01 (UTC)
Tín hiệu