Giá IOTA hôm nay

Trung bình (24h)
0.2199 USD
Thấp nhất (24h)
0.2131 USD
Cao nhất (24h)
0.2235 USD
Khối lượng 24h
3,657,329.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,045,600.89 USD
Vốn hóa thị trường
717,385,496.1 USD

IOTA IOTA/USD

0.2205 USD
+3.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:36 (UTC)
Tín hiệu