Giá IOTX hôm nay

Trung bình (24h)
0.06331448 USD
Thấp nhất (24h)
0.06119445 USD
Cao nhất (24h)
0.0667923 USD
Khối lượng 24h
8,813,902.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,309,793.76 USD
Vốn hóa thị trường
608,651,556.22 USD

IoTeX IOTX/USD

0.0646617 USD
+2.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:47 (UTC)
Tín hiệu