Giá IOTX hôm nay

Trung bình (24h)
0.051 USD
Thấp nhất (24h)
0.0495 USD
Cao nhất (24h)
0.0523 USD
Khối lượng 24h
3,349,067.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,809,541.65 USD
Vốn hóa thị trường
483,858,081.24 USD

IoTeX IOTX/USD

0.0515 USD
+3.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:45 (UTC)
Tín hiệu