Giá IOTX hôm nay

Trung bình (24h)
1,345 VND
Thấp nhất (24h)
1,317 VND
Cao nhất (24h)
1,376 VND
Khối lượng 24h
4,514,969.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,816,186.59 USD
Vốn hóa thị trường
493,422,184.32 USD

IoTeX IOTX/VND

1,360 VND
+2.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTX
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:31 (UTC +7)
Tín hiệu