Giá IOTX hôm nay

Trung bình (24h)
1,393 VND
Thấp nhất (24h)
1,306 VND
Cao nhất (24h)
1,478 VND
Khối lượng 24h
13,797,898.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,128,667.57 USD
Vốn hóa thị trường
508,933,370.02 USD

IoTeX IOTX/VND

1,420 VND
+4.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOTX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:07 (UTC)
Tín hiệu