Giá JTO hôm nay

Trung bình (24h)
2.92 USD
Thấp nhất (24h)
2.75 USD
Cao nhất (24h)
3.08 USD
Khối lượng 24h
38,296,119.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
45,742,814.17 USD
Vốn hóa thị trường
338,401,411.44 USD

Jito JTO/USD

2.92 USD
-0.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JTO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:59 (UTC)
Tín hiệu