Giá JTO hôm nay

Trung bình (24h)
119,382 VND
Thấp nhất (24h)
114,987 VND
Cao nhất (24h)
127,681 VND
Khối lượng 24h
62,034,632.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
52,124,299.08 USD
Vốn hóa thị trường
572,164,769.11 USD

Jito JTO/VND

122,202 VND
+3.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JTO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:11 (UTC)
Tín hiệu