Giá JTO hôm nay

Trung bình (24h)
3.97 USD
Thấp nhất (24h)
3.86 USD
Cao nhất (24h)
4.15 USD
Khối lượng 24h
39,125,203.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
44,371,595.21 USD
Vốn hóa thị trường
471,707,735.55 USD

Jito JTO/USD

3.89 USD
-5.66% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JTO
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:58 (UTC +7)
Tín hiệu