Giá JTO hôm nay

Trung bình (24h)
83,718 VND
Thấp nhất (24h)
62,201 VND
Cao nhất (24h)
91,578 VND
Khối lượng 24h
74,880,196.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
58,426,309.31 USD
Vốn hóa thị trường
331,799,955.26 USD

Jito JTO/VND

75,551 VND
-15.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JTO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:09 (UTC)
Tín hiệu