Giá JUP hôm nay

Trung bình (24h)
1.18 USD
Thấp nhất (24h)
1.15 USD
Cao nhất (24h)
1.23 USD
Khối lượng 24h
32,894,160.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
46,093,672.4 USD
Vốn hóa thị trường
1.59b USD

Jupiter JUP/USD

1.18 USD
+0.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JUP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:49 (UTC)
Tín hiệu