Giá JUP hôm nay

Trung bình (24h)
31,849 VND
Thấp nhất (24h)
30,611 VND
Cao nhất (24h)
33,820 VND
Khối lượng 24h
44,625,286.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,216,702.98 USD
Vốn hóa thị trường
1.72 tỷ USD

Jupiter JUP/VND

33,003 VND
+4.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JUP
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:26 (UTC)
Tín hiệu