Giá JUP hôm nay

Trung bình (24h)
1.2 USD
Thấp nhất (24h)
1.17 USD
Cao nhất (24h)
1.24 USD
Khối lượng 24h
22,966,748.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
32,802,709.56 USD
Vốn hóa thị trường
1.6 tỷ USD

Jupiter JUP/USD

1.2 USD
-0.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JUP
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:10 (UTC +7)
Tín hiệu