Giá KABA hôm nay

Trung bình (24h)
0.0725344 USD
Thấp nhất (24h)
0.05079198 USD
Cao nhất (24h)
0.19 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
27.27 USD
Vốn hóa thị trường
4,026.18 USD

Kripto Galaxy Battle KABA/USD

0.07575126 USD
+43.6% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KABA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:42 (UTC)
Tín hiệu