Giá KABA hôm nay

Trung bình (24h)
0.1292 USD
Thấp nhất (24h)
0.1286 USD
Cao nhất (24h)
0.1366 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
6,948.64 USD

Kripto Galaxy Battle KABA/USD

0.1347 USD
+4.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KABA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:19 (UTC)
Tín hiệu