Giá KABA hôm nay

Trung bình (24h)
3,399 VND
Thấp nhất (24h)
3,300 VND
Cao nhất (24h)
3,500 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
6,600 USD

Kripto Galaxy Battle KABA/VND

3,300 VND
-4.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KABA
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:11 (UTC +7)
Tín hiệu