Giá KABA hôm nay

Trung bình (24h)
1,926 VND
Thấp nhất (24h)
1,350 VND
Cao nhất (24h)
5,000 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
30.73 USD
Vốn hóa thị trường
4,345.65 USD

Kripto Galaxy Battle KABA/VND

1,999 VND
+42.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KABA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:52 (UTC)
Tín hiệu