Giá KEY hôm nay

Trung bình (24h)
180 VND
Thấp nhất (24h)
171 VND
Cao nhất (24h)
189 VND
Khối lượng 24h
5,291,109.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,407,716.02 USD
Vốn hóa thị trường
36,801,853.85 USD

Selfkey KEY/VND

189 VND
+5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KEY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:18 (UTC)
Tín hiệu