Giá KEY hôm nay

Trung bình (24h)
0.00686 USD
Thấp nhất (24h)
0.00674 USD
Cao nhất (24h)
0.00698 USD
Khối lượng 24h
833,629.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,209,924.53 USD
Vốn hóa thị trường
35,958,978.22 USD

Selfkey KEY/USD

0.00682 USD
-1.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KEY
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 06:04 (UTC)
Tín hiệu