Giá KEY hôm nay

Trung bình (24h)
187 VND
Thấp nhất (24h)
182 VND
Cao nhất (24h)
190 VND
Khối lượng 24h
1,656,204.33 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,544,549.18 USD
Vốn hóa thị trường
38,395,974.47 USD

Selfkey KEY/VND

189 VND
+1.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KEY
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:17 (UTC +7)
Tín hiệu