Giá KP3R hôm nay

Trung bình (24h)
2,271,036 VND
Thấp nhất (24h)
2,220,592 VND
Cao nhất (24h)
2,320,824 VND
Khối lượng 24h
1,872,685.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,660,349.93 USD
Vốn hóa thị trường
36,562,018.75 USD

Keep3rV1 KP3R/VND

2,252,151 VND
-0.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KP3R
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:58 (UTC)
Tín hiệu