Giá KP3R hôm nay

Trung bình (24h)
1,961,454 VND
Thấp nhất (24h)
1,899,835 VND
Cao nhất (24h)
2,063,602 VND
Khối lượng 24h
4,904,872.97 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,568,435.48 USD
Vốn hóa thị trường
32,234,525.33 USD

Keep3rV1 KP3R/VND

1,967,233 VND
+2.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KP3R
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:39 (UTC)
Tín hiệu