Giá KP3R hôm nay

Trung bình (24h)
78.2 USD
Thấp nhất (24h)
77.1 USD
Cao nhất (24h)
80.17 USD
Khối lượng 24h
1,620,911.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,440,456.68 USD
Vốn hóa thị trường
32,866,971.9 USD

Keep3rV1 KP3R/USD

77.88 USD
+0.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KP3R
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:48 (UTC +7)
Tín hiệu