Giá LDO hôm nay

Trung bình (24h)
2.03 USD
Thấp nhất (24h)
1.92 USD
Cao nhất (24h)
2.18 USD
Khối lượng 24h
21,820,522.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
27,886,576.47 USD
Vốn hóa thị trường
1.91b USD

Lido DAO LDO/USD

2.14 USD
+7.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LDO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:47 (UTC)
Tín hiệu