Giá LDO hôm nay

Trung bình (24h)
1.8 USD
Thấp nhất (24h)
1.73 USD
Cao nhất (24h)
1.85 USD
Khối lượng 24h
27,660,671.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,500,089.83 USD
Vốn hóa thị trường
1.62 tỷ USD

Lido DAO LDO/USD

1.83 USD
+5.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LDO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:09 (UTC)
Tín hiệu