Giá LDO hôm nay

Trung bình (24h)
54,086 VND
Thấp nhất (24h)
52,897 VND
Cao nhất (24h)
57,590 VND
Khối lượng 24h
47,807,606 USD
KL Trung bình 10 ngày
33,267,955.42 USD
Vốn hóa thị trường
1.89 tỷ USD

Lido DAO LDO/VND

57,565 VND
+6.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LDO
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:33 (UTC +7)
Tín hiệu