Giá LDO hôm nay

Trung bình (24h)
52,218 VND
Thấp nhất (24h)
47,466 VND
Cao nhất (24h)
57,593 VND
Khối lượng 24h
24,845,434.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
31,016,772.75 USD
Vốn hóa thị trường
1.89b USD

Lido DAO LDO/VND

57,388 VND
+17.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LDO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:17 (UTC)
Tín hiệu