Giá LINK hôm nay

Trung bình (24h)
403,187 VND
Thấp nhất (24h)
396,478 VND
Cao nhất (24h)
410,922 VND
Khối lượng 24h
41,303,183.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
68,158,420.47 USD
Vốn hóa thị trường
9.01b USD

Chainlink LINK/VND

401,406 VND
-1.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LINK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:56 (UTC)
Tín hiệu