Giá LINK hôm nay

Trung bình (24h)
17.22 USD
Thấp nhất (24h)
16.97 USD
Cao nhất (24h)
17.55 USD
Khối lượng 24h
44,971,400.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
74,920,751.08 USD
Vốn hóa thị trường
10.22 tỷ USD

Chainlink LINK/USD

17.49 USD
+0.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LINK
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:45 (UTC +7)
Tín hiệu