Giá LINK hôm nay

Trung bình (24h)
420,944 VND
Thấp nhất (24h)
415,016 VND
Cao nhất (24h)
427,818 VND
Khối lượng 24h
51,928,446.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
50,149,253.55 USD
Vốn hóa thị trường
9.67 tỷ USD

Chainlink LINK/VND

424,454 VND
+0.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LINK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:11 (UTC)
Tín hiệu