Giá LOOKS hôm nay

Trung bình (24h)
3,106 VND
Thấp nhất (24h)
2,901 VND
Cao nhất (24h)
3,302 VND
Khối lượng 24h
2,982,555.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,737,587.12 USD
Vốn hóa thị trường
123,757,806.88 USD

LooksRare LOOKS/VND

3,268 VND
+2.51% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LOOKS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:58 (UTC)
Tín hiệu