Giá LOOKS hôm nay

Trung bình (24h)
2,205 VND
Thấp nhất (24h)
2,151 VND
Cao nhất (24h)
2,252 VND
Khối lượng 24h
615,034.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
729,564.69 USD
Vốn hóa thị trường
84,423,589.51 USD

LooksRare LOOKS/VND

2,184 VND
-2.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LOOKS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:44 (UTC)
Tín hiệu