Giá LOOKS hôm nay

Trung bình (24h)
0.0873 USD
Thấp nhất (24h)
0.0857 USD
Cao nhất (24h)
0.0889 USD
Khối lượng 24h
715,919.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
761,510.91 USD
Vốn hóa thị trường
86,574,826.82 USD

LooksRare LOOKS/USD

0.0868 USD
-1.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LOOKS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:55 (UTC)
Tín hiệu