Giá LQTY hôm nay

Trung bình (24h)
28,934 VND
Thấp nhất (24h)
28,078 VND
Cao nhất (24h)
30,071 VND
Khối lượng 24h
6,304,323.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,113,895.55 USD
Vốn hóa thị trường
107,426,223.82 USD

Liquity LQTY/VND

29,478 VND
+2.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LQTY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:02 (UTC)
Tín hiệu