Giá LQTY hôm nay

Trung bình (24h)
1.11 USD
Thấp nhất (24h)
1.07 USD
Cao nhất (24h)
1.14 USD
Khối lượng 24h
6,773,570.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,081,652.33 USD
Vốn hóa thị trường
105,403,028.89 USD

Liquity LQTY/USD

1.1 USD
+2.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LQTY
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:48 (UTC +7)
Tín hiệu