Giá LQTY hôm nay

Trung bình (24h)
28,496 VND
Thấp nhất (24h)
27,555 VND
Cao nhất (24h)
29,344 VND
Khối lượng 24h
4,825,806.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,139,592.74 USD
Vốn hóa thị trường
105,953,877.28 USD

Liquity LQTY/VND

28,810 VND
+1.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LQTY
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:28 (UTC +7)
Tín hiệu