Giá LRC hôm nay

Trung bình (24h)
6,914 VND
Thấp nhất (24h)
6,567 VND
Cao nhất (24h)
7,252 VND
Khối lượng 24h
6,426,419.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,931,178.26 USD
Vốn hóa thị trường
363,302,016.65 USD

Loopring LRC/VND

7,000 VND
+1.55% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LRC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:04 (UTC)
Tín hiệu