Giá LRC hôm nay

Trung bình (24h)
0.2617 USD
Thấp nhất (24h)
0.2582 USD
Cao nhất (24h)
0.265 USD
Khối lượng 24h
1,498,601.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,347,113.06 USD
Vốn hóa thị trường
354,546,802.52 USD

Loopring LRC/USD

0.2607 USD
-0.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LRC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:53 (UTC)
Tín hiệu