Giá LRC hôm nay

Trung bình (24h)
6,998 VND
Thấp nhất (24h)
6,465 VND
Cao nhất (24h)
7,594 VND
Khối lượng 24h
7,284,594.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,898,385.97 USD
Vốn hóa thị trường
396,668,733.14 USD

Loopring LRC/VND

7,497 VND
+13.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LRC
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:04 (UTC +7)
Tín hiệu